Activiteiten

Home » Activiteiten

Onze activiteiten

Ko-Motion Energy B.V. biedt een diversiteit aan activiteiten ten behoeve van elektrische energievoorziening voor netbeheerders, commerciele- en industriele bedrijven op laag-, midden- en hoogspanningsniveau.

Hier onder zie je een weergave van de meest relevante zaken:

20210306_140043

Installatieverantwoordelijke NEN3140/3840 – BEI BLS/BHS

Via de arbowet is een directie/eigenaar van een bedrijf verantwoordelijk voor het veilige bedrijf, aanpassing, beheer , reparatie en onderhoud van de elektrische laag- midden of hoogspanningsinstallaties en kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien na een ongeval of overlijden blijkt dat er sprake was van onbehoorlijk beheer of andere tekortkomingen.

Omdat niet elke directie de tijd of kennis hiervoor heeft, mag de directie deze taken delegeren door een zogenaamde installatieverantwoordelijke(IV) aan te wijzen, Deze IV-er dient aantoonbaar voldoende opgeleid en ervaren te zijn om deze verantwoording te mogen dragen.

De IV-er wordt namens de directie (eind)verantwoordelijk voor het veilige bedrijf, aanpassingen, beheer en onderhoud van de elektrische installatie. De IV is vanuit zijn rol daarom betrokken bij alle plannen van het bedrijf die impact hebben op de installaties en keurt deze goed(of af) namens de directie. DE IV-er heeft hierbij het veto-recht.

Heeft uw bedrijf deze IV-taken geborgd, of ziet u aanleiding tot een goed gesprek? Ko-Motion Energy B.V. kan deze rol voor uw bedrijf vervullen. Meer weten…………..

 

Neem contact op

Inspecties NEN3140/NEN3840

Om uzelf er van te verzekeren dat uw elektrische infrastructuur (t/m hoofdverdelers) aan alle veiligheidseisen voldoen, is het aan te bevelen om periodiek een inspectie uit te (laten) voeren. Uw installatie wordt met deze inspectie visueel en/of meetkundig gecontroleerd en getoets aan de geldende normen. Indien noodzakelijk zullen wij u adviseren om eventueel een aantal maatregelen te nemen om de installatie weer op peil te krijgen.. Uiteraard kunnen wij het uitvoeren van de geconstateerde verbeterpunten voor u uit (laten) voeren. Meer weten over de mogelijkheden…………

Neem contact op NEN3840 flir-flir-one-pro-android-usb-c

Infrarood onderzoek en inspecties

Met behulp van infrarood beelden kan (preventief) inzicht gecreerd worden in warmte ontwikkeling vanelektrische installaties of kunnen sluimerende problemen vroegtijdig opgespoord worden. Door de toenemende varieteit aan verbruikers ontstaat steeds meer vervuiling in elektrische installaties. Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld hogere harmonische, maar ook de scheve belasting of slechte contacten kan warmte ontwikkeling ontstaan, welke eventueel tot (ver)storingen of brand kunnen leiden.  Met behulp van een doelgrichte of periodieke infrarood inspectie kunnen grotere problemen eventueel voorkomen worden en wordt de kwaliteit van uw elktrische installatie aantoonbaar,

Neem contact op

Netberekeningen / Netanalyse / GEO-registratie

Door de energietransitie krijgen we te maken met steeds meer energieproductie en opslageenheden en exotische verbruikers welke niet altijd een positieve bijdrage leveren aan uw elektrische huishouding. Door uw net in kaart te brengen en middels netsimulatiesoftware door te rekenen, krijgt u inzicht in de beschikbare ruimte in uw installatie, ontdekt u de ruimte in uw net om uit te breiden zonder meteen trafostation bij te plaatsen of kabels te verzwaren, weet u of uw net correct beveiligd is etc. Ko-Motion Energy B.V. is in staat om zelfstandig uw gehele net in kaart en te brengen en te analyseren en verschillende storings- of uitbreidingssituaties te berekenen.

Indien uw net geplaagd wordt door bijzondere fenomenen dan zullen wij hiervoor samenwerken met een van onze gerenomeerde partners waar wij u graag in een persoonlijk gesprek over informeren. Meer weten……….

Neem contact op Vision ohm drones

Drone Traceverkenning-inspectie-registratie

Ko-Motion Energy B.V is voornemens om u te ondersteunen met traceverkenningen, inspecties en registratie met behulp van de nieuwste drone technologie.  Wij denken hierbij aan film, foto en infrarood techniek. Wij kunnen onze plannen versnellen als u bereid bent om dit avontuur samen met ons aan te gaan. Wij de investering, de ontwikkeluren en een mooi eindproduct. U de opdracht, een maatwerkproduct, het vertrouwen en het geduld in ruil voor een schappelijke prijs.

Uiteraard zullen wij in geval van een samenwerking alle noodzakelijke regelgeving, certificeringen en rapportages borgen, zodat we u van een professioneel eindresultaat voorzien. Interesse…….

(Bron foto: Drone-camera.nl)

Neem contact op

Interim management support

Zoals eerder op deze site vermeld willen wij graag van toegevoegde waarde zijn en u ondersteunen bij het verkrijgen van een optimaal eindresultaat. U kunt ons daarom benaderen om ons op interim of inleen basis in te zetten om u te ondersteunen bij het realiseren van complexe uitdagingen. Wij nemen hiermee niet uw eindverantwoording over, maar ondersteunen u wel op uw functie niveau bij het “getting things done”. Meer weten, hoe wij u kunnen ondersteunen…….

Neem contact op Laurens-leest-boek 20210306_140043

I

Energie infrastructuren worden steeds complexer en ook wetten en regelgeving worden steeds veeleisender voor eigenaren van installaties en kabels en leidingen. Ko-Motion Energy B.V. ondersteunt u bij het beheren van al uw tekeningen, leidingregistratie, beveiligings- en installatiegegevens, zodat u altijd over de laatste en up-to-date informatie kan beschikken. Interesse……

 

Neem contact op